Algemene informatie

Gegevens Stichting

Naam: De Schepper Delft Stichting

KvK nummer: 81896735

RSIN/Fiscaal nummer: 862261478

Bankrekening Triodos:
NL17 TRIO 0320 1809 21

E: stichting@schepperdelft.nl

W: schepperdelft.nl

De Schepper Delft Stichting is opgericht op vrijdag 12 februari 2021. De notaris heeft een akte opgesteld waarin de statuten van de Stichting zijn opgenomen, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd op dinsdag 11 mei 2021. De Stichting maakt geen winst.

Financiële Verantwoording

Het vermogen van Stichting wordt gevormd door:

  • het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemd vermogen;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

ANBI

De Stichting heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI-status.

Zie hieronder de jaarverslagen van De Schepper Delft Stichting.

Jaarverslag 2022Jaarverslag 2021

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk hier ons privacybeleid.