Bestuur

Het bestuur van De Schepper Delft Stichting bestaat uit drie bestuursleden

Margriet de Schepper, voorzitter, secretaris

Korrie Hopstaken, penningmeester

Sabine Schläfereit, bestuurslid

De Schepper Delft Stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

De bestuursleden kunnen enkel een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen beloning voor hun inzet.