Onze Focus

Home » Onze Focus
De Schepper Delft Stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van projecten en andere initiatieven die, hoe klein ook, de leefomgeving verbeteren en ons blikveld verruimen. Vooral ook initiatieven die liggen op het terrein van communicatie, marketing en/of educatie. Co-financiering van deze onderdelen binnen wat grotere projecten is mogelijk.
We richten ons op:
 • Begeestering door kunst en cultuur;
 • Verduurzamen van de leefomgeving;
 • Mede mogelijk maken van plaatselijk/regionaal historisch onderzoek;
 • Educatie voor kinderen en volwasseneducatie;
 • Positieverbetering van vrouwen;
 • Verbinding in de samenleving.

Onze voorkeur gaat uit naar aanvragen met een referentie.

Aanvragen van particulieren komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
Uitgesloten zijn aanvragen op het gebied van:
 • De internationale reikwijdte;
 • Dierenwelzijn;
 • Activiteiten voor en met kinderen (met uitzondering van onderwijs voor kinderen);
 • Medische gezondheidszorg;
 • Religieuze activiteiten.