Winteronderkomen

Winteronderkomen

Landgoed BuitenLeeft

'Van buiten word je beter'

bijdrage

Aanschaf twee zeecontainers

Een storm vernielde de overblijfkas op het landgoed BuitenLeeft. Daardoor zijn nu de vrijwilligers die er op duurzame wijze voedsel verbouwen, dakloos. Een bevriende architect ontwierp een steviger nieuw onderkomen op basis van twee zeecontainers en restanten van de kas. Zo hebben alle vrijwilligers komende winter weer een dak boven hun hoofd.

www.buitenleeft.nl 

Vrijwilligers tijdens crowdfundingavond 

De Grote Zooizee

De Grote ZooiZee

Natuurmuseum Fryslân

bijdrage

Aankleding Atrium

Natuurmuseum Fryslân organiseert in de herfstvakantie De Grote ZooiZee over zwerfvuil in zee, sloot en stad. Kinderen en andere bezoekers gaan spelenderwijs oorzaken en gevolgen van zwerfafval onderzoeken voor de natuur dichtbij en verder weg in zee en oceanen. Ze ervaren ook de oplossingen, waaraan gewerkt wordt. Niet alleen mensen ruimen afval op, ook de zee heeft zijn eigen schoonmaakteam...

natuurmuseumfryslan.nl 

Poster expositie

Cultuurbarbaren 2023

Cultuurbarbaren 2023

Stichting Museumnacht Delft

Wijk van de Toekomst

bijdrage

Educatieproject bovenbouw basisschool

In het educatieve project Wijk van de Toekomst van het festival Cultuurbarbaren maken leerlingen van groep 8 hun eigen droomwijk. Ze denken na over vervoer, het weer, wonen en technologie van de toekomst. Duurzaamheid en groen spelen daarbij een belangrijke rol. Architecten begeleiden de klassen bij het bedenken, ontwerpen en maken van de maquette. Ze leren hierbij veel over architectuur, bouwkunde, duurzaamheid, planning en samenwerken. De maquettes zijn in de herfstvakantie te bezichtigen in OPEN waar bezoekers en een vakjury beoordelen welke maquette de ontwerpwedstrijd wint.

www.cultuurbarbaren.com 

Wijk van de Toekomst is een project van Festival Cultuurbarbaren (foto: Fred Leeflang)

Eartheaters

Eartheaters

Stichting Lustwarande

Het Platform for Contemporary Sculpture Lustwarande organiseert jaarlijks internationaal toonaangevende exposities van hedendaagse sculptuur in park De Oude Warande in Tilburg, het best bewaarde barokke sterrenbos van Nederland.

bijdrage

Update Smart.pr tool

We staan midden in het Antropoceen, een nieuw geologisch tijdvak waarin het handelen van de mens zoveel impact op de aardse biosfeer heeft, dat alle organismen hiervan de gevolgen ondervinden. Lustwarande 2023 biedt met Eartheaters (27 augustus - 22 oktober 2023) een podium aan kunstenaars die dit uitgangspunt centraal stellen. In hun werken spelen recycling, technologie en transformatie een sleutelrol.

www.lustwarande.org 

De Fatum (2023) - Léa de Cacqueray (1996). Zij is een van de tien deelnemende kunstenaars.

Documentaire De Warren

Documentaire De Warren

Sam van Zoest, De Warren

bijdrage

Realiseren van de film

De documentaire De Warren volgt een groep millennials tijdens het totstandkomen van hun wooncoöperatie die zowel duurzaam, sociaal als betaalbaar moet zijn. Het project is ambitieus: het is de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers bouwde nog nooit iemand eerder een huis. Het gebouw is voorjaar 2023 opgeleverd. Met de film van een half uur gaan de makers op tournee om andere mensen te helpen met het realiseren van hun collectieve woondroom.

dewarren.co 

Foto's: John Lewis Marshall

Buitenkweek

Buitenkweek

Jolijn Leeuwenburgh

Toekomstbestendige kwekerij voor vaste tuinplanten

bijdrage

Goed materiaal voor de start en bewegwijzering

Buitenkweek is de toekomstbestendige kwekerij van Delft en omstreken. Aan de rand van de Delftse Hout worden vaste planten en kruiden op natuurvriendelijke wijze, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, opgekweekt in een onverwarmde tunnelkas. Het assortiment bevat plantensoorten die een bijdrage leveren aan het verrijken van de biodiversiteit.

www.buitenkweek.com

Tunnelkas 

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

VANL Wijk en Wouden

bijdrage

Publiciteit boerderijenroute

Met de verlichte boerderijenroute Zoeterwoude brengt de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden het landelijk gebied onder de aandacht; het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid in dit gebied en streekproducten. Zij wil stad en platteland zo dichter bij elkaar brengen en burgers laten ervaren en ontdekken hoe bij hen om de hoek een groot deel van het dagelijks eten wordt geproduceerd en er een prachtig eeuwenoud landschap ligt.

wijkenwouden.nl en verlichteboerderijen.nl

Het Plantenorkest

Het Plantenorkest

RADIUS CCA
bijdrage

Workshops Het Plantenorkest

Het Plantenorkest is een creatieve workshop voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar bij het Delftse kunstcentrum RADIUS. Het is een van de activiteiten van Cultuurbarbaren 2022 in de herfstvakantie. In de workshops experimenteren kinderen met de speelse technologie van de Makey Makey, terwijl zij ondertussen meer te weten komen over de geheime manier waarop planten met elkaar communiceren.

www.radius-cca.org

Foto's: Lisa Diederik 

Tool persdatabase

Tool persdatabase

Stichting Lustwarande

bijdrage

Versterking publiciteit

Het Platform for Contemporary Sculpture Lustwarande organiseert jaarlijks internationaal toonaangevende exposities van hedendaagse sculptuur in park De Oude Warande in Tilburg, het best bewaarde barokke sterrenbos van Nederland. Hiermee stimuleert Lustwarande de ontwikkeling, promotie en waardering van hedendaagse sculptuur. In 2022 draagt de expositie de titel Godhead, idols in times of crisis.

lustwarande.org

Street Art Design Contest

Street Art Design Contest

SHS Delft

 

bijdrage

Mede realiseren muurschildering

Deze muurschildering op Abtswoude Bloeit! Is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) en Stylos. Na een ontwerpwedstrijd kozen bewoners en omwonenden een winnaar, een bewoner van Abtswoude Bloeit! Het ontwerp is samen met de buurt gerealiseerd en verlevendigt de wijk.