Eartheaters

Eartheaters

Stichting Lustwarande

Het Platform for Contemporary Sculpture Lustwarande organiseert jaarlijks internationaal toonaangevende exposities van hedendaagse sculptuur in park De Oude Warande in Tilburg, het best bewaarde barokke sterrenbos van Nederland.

bijdrage

Update Smart.pr tool

We staan midden in het Antropoceen, een nieuw geologisch tijdvak waarin het handelen van de mens zoveel impact op de aardse biosfeer heeft, dat alle organismen hiervan de gevolgen ondervinden. Lustwarande 2023 biedt met Eartheaters (27 augustus - 22 oktober 2023) een podium aan kunstenaars die dit uitgangspunt centraal stellen. In hun werken spelen recycling, technologie en transformatie een sleutelrol.

www.lustwarande.org 

De Fatum (2023) - Léa de Cacqueray (1996). Zij is een van de tien deelnemende kunstenaars.

Documentaire De Warren

Documentaire De Warren

Sam van Zoest, De Warren

bijdrage

Realiseren van de film

De documentaire De Warren volgt een groep millennials tijdens het totstandkomen van hun wooncoöperatie die zowel duurzaam, sociaal als betaalbaar moet zijn. Het project is ambitieus: het is de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers bouwde nog nooit iemand eerder een huis. Het gebouw is voorjaar 2023 opgeleverd. Met de film van een half uur gaan de makers op tournee om andere mensen te helpen met het realiseren van hun collectieve woondroom.

dewarren.co 

Foto's: John Lewis Marshall

Buitenkweek

Buitenkweek

Jolijn Leeuwenburgh

Toekomstbestendige kwekerij voor vaste tuinplanten

bijdrage

Goed materiaal voor de start en bewegwijzering

Buitenkweek is de toekomstbestendige kwekerij van Delft en omstreken. Aan de rand van de Delftse Hout worden vaste planten en kruiden op natuurvriendelijke wijze, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, opgekweekt in een onverwarmde tunnelkas. Het assortiment bevat plantensoorten die een bijdrage leveren aan het verrijken van de biodiversiteit.

www.buitenkweek.com

Tunnelkas 

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

VANL Wijk en Wouden

bijdrage

Publiciteit boerderijenroute

Met de verlichte boerderijenroute Zoeterwoude brengt de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden het landelijk gebied onder de aandacht; het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid in dit gebied en streekproducten. Zij wil stad en platteland zo dichter bij elkaar brengen en burgers laten ervaren en ontdekken hoe bij hen om de hoek een groot deel van het dagelijks eten wordt geproduceerd en er een prachtig eeuwenoud landschap ligt.

wijkenwouden.nl en verlichteboerderijen.nl

Het Plantenorkest

Het Plantenorkest

RADIUS CCA
bijdrage

Workshops Het Plantenorkest

Het Plantenorkest is een creatieve workshop voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar bij het Delftse kunstcentrum RADIUS. Het is een van de activiteiten van Cultuurbarbaren 2022 in de herfstvakantie. In de workshops experimenteren kinderen met de speelse technologie van de Makey Makey, terwijl zij ondertussen meer te weten komen over de geheime manier waarop planten met elkaar communiceren.

www.radius-cca.org

Foto's: Lisa Diederik 

Tool persdatabase

Tool persdatabase

Stichting Lustwarande

bijdrage

Versterking publiciteit

Het Platform for Contemporary Sculpture Lustwarande organiseert jaarlijks internationaal toonaangevende exposities van hedendaagse sculptuur in park De Oude Warande in Tilburg, het best bewaarde barokke sterrenbos van Nederland. Hiermee stimuleert Lustwarande de ontwikkeling, promotie en waardering van hedendaagse sculptuur. In 2022 draagt de expositie de titel Godhead, idols in times of crisis.

lustwarande.org

Street Art Design Contest

Street Art Design Contest

SHS Delft

 

bijdrage

Mede realiseren muurschildering

Deze muurschildering op Abtswoude Bloeit! Is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) en Stylos. Na een ontwerpwedstrijd kozen bewoners en omwonenden een winnaar, een bewoner van Abtswoude Bloeit! Het ontwerp is samen met de buurt gerealiseerd en verlevendigt de wijk.

Rugzakroute Nesserbos

Rugzakroute Nesserbos

Natuurcentrum Ameland

bijdrage

Rugzakken met onderzoeksmateriaal

Natuurcentrum Ameland ontwikkelde voor eilandbewoners en toeristen een rugzakroute door het Nesserbos. Schoolklassen, gezinnen en andere bezoekers gaan op eigen gelegenheid op pad. Ze vervullen met het onderzoeksmateriaal uit de rugzak allerlei opdrachten. Daarmee hoopt het centrum de deelnemers dichter bij de natuur te brengen.
 

Bijzonder klimaat

Bijzonder Klimaat

Kracht van Kunst

 

bijdrage

Communicatieplan expositie met bijbehorend boek

‘Hoe ziet de wereld eruit als ik straks groot ben?’, vragen negen kinderen aan elf kunstenaars. Zij geven antwoord met een kunstwerk gemaakt van duurzame materialen. ‘Aha!’ zeggen de kinderen en verbeelden vervolgens hun visie. Deze 20 kunstwerken zijn samen te zien in de expositie Bijzonder klimaat te Ruinen en het bijbehorende boek.

www.krachtvankunst.nl/bijzonder-klimaat