Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

VANL Wijk en Wouden

bijdrage

Publiciteit boerderijenroute

Met de verlichte boerderijenroute Zoeterwoude brengt de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden het landelijk gebied onder de aandacht; het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid in dit gebied en streekproducten. Zij wil stad en platteland zo dichter bij elkaar brengen en burgers laten ervaren en ontdekken hoe bij hen om de hoek een groot deel van het dagelijks eten wordt geproduceerd en er een prachtig eeuwenoud landschap ligt.

wijkenwouden.nl en verlichteboerderijen.nl

‘Wie is jouw held?’

‘Wie is jouw held?’

NOBIS

 

bijdrage

Muurschildering in de Buitenhof

NOBIS, de zelfstandige studentencommissie van de stichting CANIDREAM, wil met buurtkunst de samenhorigheid in de Delftse Buitenhof vergroten. De eerste muurschildering uit 2021 is La Perla en verbeeldt de verborgen parels in de wijk. Het thema voor de tweede muurschildering is Wie is jouw held? Kunstenaar Roelof Schierbeek gaat dat geïnspireerd op de verhalen en ideeën van buurtbewoners vormgeven.

www.canidream.nl/nobis 

La Perla (2021)

Film ‘Geluk’

Film ‘Geluk’

Zeefilm

bijdrage

Realiseren film 'Geluk'

Helena is een vrouw op hoge leeftijd die sinds het overlijden van haar man een eenzame, ogenschijnlijk chagrijnige vrouw is. Ze krijgt nieuwe buren, een Surinaamse familie met andere gewoontes. Het jongste zoontje zorgt dat Helena een nieuwe kijk op het leven krijgt. Totdat het verhaal een onverwachte wending krijgt.

'Geluk' (15 min), regie: Denise Janzée, camera: Claire Pijman, met Willeke van Ammelrooy als Helena.

Street Art Design Contest

Street Art Design Contest

SHS Delft

 

bijdrage

Mede realiseren muurschildering

Deze muurschildering op Abtswoude Bloeit! Is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) en Stylos. Na een ontwerpwedstrijd kozen bewoners en omwonenden een winnaar, een bewoner van Abtswoude Bloeit! Het ontwerp is samen met de buurt gerealiseerd en verlevendigt de wijk.

Studievaardigheden in de wijk

Studievaardigheden in de wijk

Stichting Passie en Lef

bijdrage

Project studievaardigheden voorjaar 2022

Stichting Passie en Lef zet zich in de Delftse wijk Poptahof in om een groep basisschool­leerlingen sterker te maken en meer zelfvertrouwen te geven. Zij wil de kans op hun verder schoolsucces vergroten door extra studievaardigheden, begrijpend lezen en rekenen aan te bieden. Daarnaast helpt ze hen ook bij het efficiënt en effectief leren.

Woord en Draad

Woord en Draad

DelftsPeil

bijdrage

Communicatie-onderdelen kunstproject

Woord en Draad is een tweedelig gemeenschappelijk kunstproject waarbij persoonlijke verhalen van bewoners in Delft een podium krijgen en ambacht met textiel de rode draad vormt en verbindt. Dit mondt uit in een voorstelling en krijgt vorm in een nieuw kleed waarmee de huidige geschiedenis van Delft wordt verteld.

delftspeil.nl/woord-draad

Woord & Draad borduurt voort op eerdere projecten als Delftse Kleden en De Jurk van Delft.

Buurthuis Het Trefpunt

Buurthuis Het Trefpunt

Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijk

‘Samen zijn op een fijne plek.’

bijdrage
Ondersteuning 2022 Buurthuis Het Trefpunt
Buurthuis Het Trefpunt biedt ruimte aan alle bewoners van Rivierenwijk die iets willen organiseren voor en met elkaar. Alle activiteiten worden door buurtbewoners zelf georganiseerd: ouderen die samen eten, bijles voor kinderen, een actieve bingoclub… samen zijn op een fijne plek.

Bekijk hier meer informatie over Het Trefpunt (pdf): Het Trefpunt

Het Trefpunt

Mijn Thuishaaf

Mijn Thuishaaf

Muziektheater De Plaats

‘Een ontmoetingsproject om thuis te komen met eten, muziek en theater.’

bijdrage

Aanschaf en onderhoud twee eetkarren

Mijn Thuishaaf is een project van Muziektheater De Plaats en Phion in de Arnhemse wijk Presikhaaf. In drie jaar bouwen zij een duurzame community op van wijkbewoners die initiatieven organiseren met eten, muziek en verhalen rond het thema Thuiskomen. Via theatrale eetkarren halen ze verhalen op die samenkomen in voorstellingsavonden voor en door wijkbewoners.

www.muziektheaterdeplaats.nl

Een Indonesische eetkar, Kaki Lima, trekt mensen met verhalen aan.

Lustrumbundel Stadsdiakonaat Delft

Lustrumbundel Stadsdiakonaat Delft

Joke Tummers

‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’ 1971 - 50 jaar vrijwilligerswerk - 2021

bijdrage

Druk en presentatie lustrumbundel

In september 2021 bestaat het Stadsdiakonaat Delft 50 jaar en ter gelegenheid daarvan is een lustrumbundel samengesteld. Op een feestelijke bijeenkomst in Pavarotti wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt.

www.stadsdiakonaatdelft.nl

 

Presentatie Lustrumbundel met overhandiging eerste exemplaar aan de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt.