Documentaire Schaduwspel

Documentaire Schaduwspel

Stichting Kunstgreep

 

bijdrage

Communicatie en publiciteit

Schaduwspel, een documentaire van Dhiney Ramos, volgt een groep deelnemers aan het theaterproject Stap uit de schaduw. Verschillende levens, die allemaal achterop dreigden te raken. Tijdens het samenwerken en het met elkaar vormgeven van de scènes ontstaat er een nieuwe dynamiek. De film nodigt uit om te praten over achterstand, bureaucratie en de kracht om jezelf weer opnieuw uit te vinden. Net als Dhiney deed, die geboren in Brazilië nu succesvolle films in Nederland maakt.

www.kunstgreep.eu 

Scène uit de theaterproductie Stap uit de schaduw. Foto: Ingrid Jongens

Buurt Opera Malpertuis 2023

Buurt Opera Malpertuis (BOM) 2023

Opera Zuid 

bijdrage

(Zo veel mogelijk herbruikbaar) decor

Opera Zuid geeft met de buurtopera een inkijkje in de levens en verhalen van de bewoners van de Maastrichtse wijk Malpertuis, haar thuisbasis. Ze laat daarmee zien wat er speelt in de wijk en schept tegelijkertijd bij de bewoners draagvlak voor opera. Regisseur Tamara Jongerden, zangcoach en regie-assistent Ginette Puylaert en muzikaal leider Tim Sabel maken dat de verhalen uitgroeien tot vier unieke muziektheatervoorstellingen van Buurt Opera Malpertuis (BOM).

operazuid.nl 

Deelnemers 2323 Opera Zuid

Deelnemers 2023 [Foto: Anna Mathioudaki]

Mijn Thuishaaf #3

Mijn Thuishaaf #3

Muziektheater De Plaats

'Een ontmoetingsproject om thuis te komen met eten, muziek en theater.'

bijdrage

Voorstelling met kinderen in het primair onderwijs

Denkend aan het gezegde Pas als er gegeten is komen de verhalen combineert Muziektheater de Plaats in de Arnhemse wijk Presikhaaf theater met eten. In haar project Mijn Thuishaaf spelen wijkbewoners hun eigen verhalen. Ook kinderen uit de wijk maken samen een voorstelling met als thema Waar kom jij thuis?

muziektheaterdeplaats.nl 

Compilatiebeeld, foto's: Debby Gosselink

Maashorster Meesterwerk door wijkbewoners

Maashorster Meesterwerk door wijkbewoners

Stichting Vrienden van Markant  

bijdrage

Publiciteit, social media

De nieuwe fusiegemeente Maashorst omvat de woonkernen Uden, Volkel, Odiliapeel, Reek, Schaijk en Zeeland. Om meer samenhang te bewerkstelligen, organiseert stichting Vrienden van Markant samen met professionals dertig kunstsessies op het gebied van muziek, theater en dans waaraan honderd inwoners deelnemen. Dit mondt uit in vier voorstellingen van het Maashorster Meersterwerk voor ruim duizend bezoekers.

www.markantmaashorst.nl 

Weaving the Words

Weaving the Words

Pernille Lonstrup

Tentoonstelling en workshops in de Pleinkamer

bijdrage

Publiciteit expositie en workshops

De Pleinkamer is een kledingruilwinkel en culturele ontmoetingsplek aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam-Geuzenveld. Pernille Lonstrup organiseert daar met drie andere vrouwelijke kunstenaars in het najaar een expositie Weaving the Words. Tevens verzorgen ze voor vrouwen uit de buurt workshops rond handwerktechnieken om daarmee taal- en cultuurverschillen te overbruggen.

bookstoreproject.nl 

Work in Progress: Test Newspaper Weaving: Triangle, Pernille Lonstrup

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

Verlichte boerderijenroute Zoeterwoude

VANL Wijk en Wouden

bijdrage

Publiciteit boerderijenroute

Met de verlichte boerderijenroute Zoeterwoude brengt de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden het landelijk gebied onder de aandacht; het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid in dit gebied en streekproducten. Zij wil stad en platteland zo dichter bij elkaar brengen en burgers laten ervaren en ontdekken hoe bij hen om de hoek een groot deel van het dagelijks eten wordt geproduceerd en er een prachtig eeuwenoud landschap ligt.

wijkenwouden.nl en verlichteboerderijen.nl

‘Wie is jouw held?’

‘Wie is jouw held?’

NOBIS

 

bijdrage

Muurschildering in de Buitenhof

NOBIS, de zelfstandige studentencommissie van de stichting CANIDREAM, wil met buurtkunst de samenhorigheid in de Delftse Buitenhof vergroten. De eerste muurschildering uit 2021 is La Perla en verbeeldt de verborgen parels in de wijk. Het thema voor de tweede muurschildering is Wie is jouw held? Kunstenaar Roelof Schierbeek gaat dat geïnspireerd op de verhalen en ideeën van buurtbewoners vormgeven.

www.canidream.nl/nobis 

Feestelijke opening op 16 juni 2023 - Foto: Adam Klugkist

Mirá Mi (2023)

La Perla (2021)

Film ‘Geluk’

Film ‘Geluk’

Zeefilm

bijdrage

Realiseren film 'Geluk'

Helena is een vrouw op hoge leeftijd die sinds het overlijden van haar man een eenzame, ogenschijnlijk chagrijnige vrouw is. Ze krijgt nieuwe buren, een Surinaamse familie met andere gewoontes. Het jongste zoontje zorgt dat Helena een nieuwe kijk op het leven krijgt. Totdat het verhaal een onverwachte wending krijgt.

'Geluk' (15 min), regie: Denise Janzée, camera: Claire Pijman, met Willeke van Ammelrooy als Helena.

Street Art Design Contest

Street Art Design Contest

SHS Delft

 

bijdrage

Mede realiseren muurschildering

Deze muurschildering op Abtswoude Bloeit! Is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) en Stylos. Na een ontwerpwedstrijd kozen bewoners en omwonenden een winnaar, een bewoner van Abtswoude Bloeit! Het ontwerp is samen met de buurt gerealiseerd en verlevendigt de wijk.

Studievaardigheden in de wijk

Studievaardigheden in de wijk

Stichting Passie en Lef

bijdrage

Project studievaardigheden voorjaar 2022

Stichting Passie en Lef zet zich in de Delftse wijk Poptahof in om een groep basisschool­leerlingen sterker te maken en meer zelfvertrouwen te geven. Zij wil de kans op hun verder schoolsucces vergroten door extra studievaardigheden, begrijpend lezen en rekenen aan te bieden. Daarnaast helpt ze hen ook bij het efficiënt en effectief leren.